2014-ben a hárosi M0-s híd, a Deák Ferenc híd második hídfelének kivitelezése kapta az ÉVOSZ Építőipari Nívódíját közlekedési létesítmény kategóriában

A Deák Ferencről elnevezett híd szerkezete jócskán meghaladja az eddigi hazai betolt szerkezetek méreteit, jóval nagyobb méreteket és tömegeket kellett biztonságosan mozgatni úgy, hogy közben az üzemelő M0 körgyűrű forgalma zavartalan legyen. A helyszín okozta rengeteg kötöttség és a különleges méretekből adódó nehézségek ellenére sikerült a hídszerkezeteket magas szinten elkészíteni és átadni a forgalomnak, enyhítve ezzel a körgyűrű déli szakaszának túlterheltségét.

Az Építőipari Nívódíj pályázati felhívását 2014. évben az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ), az Építéstudományi Egyesület (ÉTE) és az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriuma (ÉMA), valamint a Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ), a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata (MMKÉT), a Magyar Építész Kamara (MÉK), a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség (MÉgKSZ), a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) az MTF Közműtechnológiákért Egyesület (HSTT) és a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata hirdette meg 11 kategóriában.

Az alábbi kategóriákban hirdettek pályázatot:

 • többlakásos lakóház
 • középület
 • irodaépület
 • kereskedelmi létesítmény
 • sport- és szabadidős létesítmény
 • ipari és energetikai létesítmény
 • műemlék-helyreállítás és rehabilitáció
 • közlekedési létesítmény
 • komplex infrastrukturális létesítmény
 • környezetvédelmi és vízügyi létesítmény
 • mezőgazdasági létesítmény

Pályázatot nyújthatott be minimálisan 100 millió Ft nettó végszámla értékű, legalább egy évvel korábban használatbavételi engedélyt kapott létesítménnyel minden olyan vállalkozó, mely magyar cégbíróságon építési fővállalkozói feladatok ellátására bejegyzést nyert. A megadott határidőre 15 pályázat érkezett. A formai és tartalmi szempontoknak mindegyik megfelelt. Nem érkezett pályázat a többlakásos lakóház és a mezőgazdasági létesítmény kategóriában.

A benyújtott pályázatokban szereplő létesítmények tervezési és kivitelezési szempontból egyaránt magas színvonalat képviseltek. A pályázatot kiírók delegáltjaiból álló 18 tagú Bíráló Bizottság az ügyrend szerint eljárva a benyújtott dokumentáció, illetve a helyszíni bejárások alapján bírálta és értékelte a pályázatokat. A bírálat fő szempontjai a következők voltak: a kivitelezés minősége, a funkciónak megfelelő megoldások, a kedvező üzemeltethetőség, a környezetbe illeszkedés, valamint a létesítményt létrehozók közötti – különösen a tervezők és kivitelezők közötti – együttműködés. A Bíráló Bizottság véleményezte a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata által alapított Építési Alkotói Díjra és a MÉK Elnöksége által alapított Sándy Díj díjra tett javaslatokat. A Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség önállóan döntött az Épületgépészeti Nívódíjról.

A Bíráló Bizottság összesen tíz létesítményt részesített Építőipari Nívódíjban és három részére elismerő Oklevelet adott ki. Az Építőipari Nívódíjat Tanúsítvány és a létesítményen elhelyezett, az alkotók megnevezésével ellátott bronztábla testesíti meg. A táblák ünnepélyes felavatására 2015 tavaszán kerülhet sor.

A pályázat eredményét a Bíráló Bizottság elnöke 2014. december 11-én, az ÉVOSZ ünnepi évzáró közgyűlésén hirdeti ki és nyújtja át a Tanúsítványokat. (...)

2014. évi Építőipari Nívódíjas  

Közlekedési létesítmény kategóriában    

Hárosi Duna-híd/2

Deák Ferenc híd az M0 autópálya déli szektorában

Fővállalkozó: „M0 déli ág II. Konzorcium” (A-HÍD ÉPÍTŐ Zrt., KÖZGÉP Zrt., STRABAG MML Kft., STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ Kft., COLAS HUNGÁRIA ÉPÍTŐIPARI Zrt.)

Építtető: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. – NIF Zrt.

Lebonyolító: UTIBER Közúti Beruházó Kft.

Tervező: Pont TERV Zrt., Főmterv Mérnöki Tervező Zrt., UNITEF-CÉH Zrt.

 

A Deák Ferencről elnevezett híd szerkezete jócskán meghaladja az eddigi hazai betolt szerkezetek méreteit, jóval nagyobb méreteket és tömegeket kellett biztonságosan mozgatni úgy, hogy közben az üzemelő M0 körgyűrű forgalma zavartalan legyen. A helyszín okozta rengeteg kötöttség és a különleges méretekből adódó nehézségek ellenére sikerült a hídszerkezeteket magas szinten elkészíteni és átadni a forgalomnak, enyhítve ezzel a körgyűrű déli szakaszának túlterheltségét. Külön meg kell még említeni a különleges hídfőket, melyeket a meglévőkhöz illeszkedve a szomszédos forgalom fenntartása mellett kellett megvalósítani.

 

http://www.evosz.hu/2-uncategorised/68-epitoipari-nivodij-2014